Mindfulness, vill du veta mer?

Under ca 2000 år har man ägnat sig åt mindfulness-meditation i många asiatiska länder. Mindfulness är en form av buddhistisk meditation där kunskapen utvecklats genom generationer av människor som ägnat sig åt självreflektion. I slutet av 1970 introducerade professor och läkare Jon Kabat-Zinn från Amerika, mindfulness i västvärlden. Här kallas mindfulness ofta för medveten närvaro.

Mindfulness, vill du veta mer?

Under ca 2000 år har man ägnat sig åt mindfulness-meditation i många asiatiska länder. Mindfulness är en form av buddhistisk meditation där kunskapen utvecklats genom generationer av människor som ägnat sig åt självreflektion. I slutet av 1970 introducerade professor och läkare Jon Kabat-Zinn från Amerika, mindfulness i västvärlden. Här kallas mindfulness ofta för medveten närvaro.

Från början av 2000-talet har medveten närvaro kommit att bli en del inom behandlingsparaplyet KBT, som behandlingsform för bland annat stress, smärta, oro, ångest, depressioner, självskadebeteende och mycket annat. Att vara medvetet närvarande (mindful) är ett förhållningssätt som handlar om att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns i just denna stund, i nuet. När man gör det uppfattar man saker och ting mer som de är och förmågan att fatta kloka beslut, göra nya val och ta nya steg i livet ökar. Det blir också möjligt att hitta ett tillstånd av djup och rofylld kontakt med sig själv.

Ofta är man inte helt närvarande i nuet eftersom tankarna drar iväg med uppmärksamheten. Tankarna för dig bort från det som finns här och nu till det förflutna eller till framtiden. Eller så kan tankarna få dig att fastna i planerande, oro eller dagdrömmar. Därför kan man behöva träna sin förmåga att släppa taget om tankarna och istället medvetet styra uppmärksamheten till kroppen. När man är förankrad i sin kropp och sina sinnesupplevelser, känner hunger, trötthet, smärta, dofter, smaker och beröring är man närvarande i det som finns i just detta ögonblick.

Från början av 2000-talet har medveten närvaro kommit att bli en del inom behandlingsparaplyet KBT, som behandlingsform för bland annat stress, smärta, oro, ångest, depressioner, självskadebeteende och mycket annat. Att vara medvetet närvarande (mindful) är ett förhållningssätt som handlar om att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns i just denna stund, i nuet. När man gör det uppfattar man saker och ting mer som de är och förmågan att fatta kloka beslut, göra nya val och ta nya steg i livet ökar. Det blir också möjligt att hitta ett tillstånd av djup och rofylld kontakt med sig själv.

Ofta är man inte helt närvarande i nuet eftersom tankarna drar iväg med uppmärksamheten. Tankarna för dig bort från det som finns här och nu till det förflutna eller till framtiden. Eller så kan tankarna få dig att fastna i planerande, oro eller dagdrömmar. Därför kan man behöva träna sin förmåga att släppa taget om tankarna och istället medvetet styra uppmärksamheten till kroppen. När man är förankrad i sin kropp och sina sinnesupplevelser, känner hunger, trötthet, smärta, dofter, smaker och beröring är man närvarande i det som finns i just detta ögonblick.

En del av mindfulness är att förstå hur man agerar och varför. Det man upplever här och nu påverkas av det som har varit. Något påminner om det förflutna, en röst, en gest, en viss situation, och snabbt kopplar hjärnan ihop det gamla med det som sker nu. Känslor och tankar färgar upplevelsen av situationen och påverkar hur man beter sig. Genom att göra det till en vana att observera dig själv, nyfiket och utan att döma, blir du så småningom mer medveten om de inre föreställningar och reaktionsmönster som styr dig. Många som utövar medveten närvaro regelbundet i sin vardag märker positiva effekter som minskad stressupplevelse och bättre hälsa.

En del av mindfulness är att förstå hur man agerar och varför. Det man upplever här och nu påverkas av det som har varit. Något påminner om det förflutna, en röst, en gest, en viss situation, och snabbt kopplar hjärnan ihop det gamla med det som sker nu. Känslor och tankar färgar upplevelsen av situationen och påverkar hur man beter sig. Genom att göra det till en vana att observera dig själv, nyfiket och utan att döma, blir du så småningom mer medveten om de inre föreställningar och reaktionsmönster som styr dig. Många som utövar medveten närvaro regelbundet i sin vardag märker positiva effekter som minskad stressupplevelse och bättre hälsa.

Medvetenhet kan nås på många sätt

Du kan öka din förmåga till medveten närvaro genom att meditera och träna på olika sätt. I meditationen sitter du i stillhet och fokuserar på din andning eller ligger ner och känner igenom kroppen. Du kan också kombinera yogarörelser och bli medveten om kroppen i rörelse. Du kan träna medveten närvaro i det mesta du gör i din vardag. När du till exempel äter, lagar mat, diskar, pratar med någon, promenerar eller lyssnar på musik kan du öka närvaron genom att göra en sak i taget, fokusera på det du gör och vad du upplever. Med träningen ökar du din förmåga att uppmärksamma det som finns i stunden precis som det är, utan att döma eller värdera.

Yoga, vill du veta mer?

Yogan har en lång historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden, och via Indien kom yogan till västvärlden i slutet av 1800-talet. Idag praktiseras många former av yoga både på studios, online och på arbetsplatser och det arrangeras yogaresor som aldrig förr. I och med tillgängligheten har fler människor upptäckt yogans dess goda effekter, både fysiska men kanske framförallt mentala.

Yoga, vill du veta mer?

Yogan har en lång historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden, och via Indien kom yogan till västvärlden i slutet av 1800-talet. Idag praktiseras många former av yoga både på studios, online och på arbetsplatser och det arrangeras yogaresor som aldrig förr. I och med tillgängligheten har fler människor upptäckt yogans dess goda effekter, både fysiska men kanske framförallt mentala.

Mediyoga

1997 grundade Göran Boll IMY – Institutet för Medicinsk Yoga och initierade den första medicinska vetenskapliga studien på yoga i Sverige i Karolinska Institutets regi. Institutet har arbetat med yogaterapi, föredrag och löpande kursverksamhet och introducerat yoga för tiotusentals anställda på flera hundra av Sveriges största arbetsplatser och vården.

MediYoga (Medicinsk Yoga) som har sitt ursprung i kundaliniyogan, är en terapeutisk yogaform och kan definieras som en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som även bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Och det bästa av allt: den kan utföras av alla. Har du svårt att sitta på golvet går det utmärkt att utföra MediYoga på en stol!

Mediyoga

1997 grundade Göran Boll IMY – Institutet för Medicinsk Yoga och initierade den första medicinska vetenskapliga studien på yoga i Sverige i Karolinska Institutets regi. Institutet har arbetat med yogaterapi, föredrag och löpande kursverksamhet och introducerat yoga för tiotusentals anställda på flera hundra av Sveriges största arbetsplatser och vården.

MediYoga (Medicinsk Yoga) som har sitt ursprung i kundaliniyogan, är en terapeutisk yogaform och kan definieras som en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som även bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Och det bästa av allt: den kan utföras av alla. Har du svårt att sitta på golvet går det utmärkt att utföra MediYoga på en stol!

MediYoga innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som fungerar brett för olika patientgrupper med specifika behov, t.ex. utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ospecifika ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk m.fl. MediYoga används idag på 280 vårdcentraler och sjukhus i Sverige och 2009 utvecklades ett antal specifika MediYoga- program för att hjälpa människor med medelsvåra till grava stressrelaterade symptom, eller som diagnostiserats med utmattningssyndrom. Programmen består av rörelser, andningsövningar och meditationer anpassade efter den enskildas behov och förutsättningar, så att läkning och återhämtning kan ske på bästa sätt. MediYoga är ett verksamt komplement till samtal i en stressbehandling och går även att boka som kurs.

MediYoga innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som fungerar brett för olika patientgrupper med specifika behov, t.ex. utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ospecifika ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk m.fl. MediYoga används idag på 280 vårdcentraler och sjukhus i Sverige och 2009 utvecklades ett antal specifika MediYoga- program för att hjälpa människor med medelsvåra till grava stressrelaterade symptom, eller som diagnostiserats med utmattningssyndrom. Programmen består av rörelser, andningsövningar och meditationer anpassade efter den enskildas behov och förutsättningar, så att läkning och återhämtning kan ske på bästa sätt. MediYoga är ett verksamt komplement till samtal i en stressbehandling och går även att boka som kurs.

Vilka steg vill du ta?

Vi har mottagning på Södermalm i Stockholm