ACT

I ACT, Acceptance and Commitment Therapy/Training, ligger fokus på livsfrågor och hur vi kan hantera livets upp- och nedgångar, skapa bättre balans i livet och ta steg i riktning mot det liv man vill leva. 

Tillsammans utforskar vi din värderade riktning, d.v.s. det du prioriterar och tycker är viktigt i livet, man kan säga att du skapar din egen livskompass. Denna kompass kommer hjälpa dig i dina relationer, i arbetslivet och på fritiden, men används även för att få syn på balansen i ditt liv och vad lägger du din tid och energi på. När du har designat din egen livskompass kan du använda den som en guide för att hjälpa dig att leva ditt liv på ett sätt som känns viktigt och meningsfullt för dig, i linje med dina värderingar. 

ACT

I ACT, Acceptance and Commitment Therapy/Training, ligger fokus på livsfrågor och hur vi kan hantera livets upp- och nedgångar, skapa bättre balans i livet och ta steg i riktning mot det liv man vill leva. 

Tillsammans utforskar vi din värderade riktning, d.v.s. det du prioriterar och tycker är viktigt i livet, man kan säga att du skapar din egen livskompass. Denna kompass kommer hjälpa dig i dina relationer, i arbetslivet och på fritiden, men används även för att få syn på balansen i ditt liv och vad lägger du din tid och energi på. När du har designat din egen livskompass kan du använda den som en guide för att hjälpa dig att leva ditt liv på ett sätt som känns viktigt och meningsfullt för dig, i linje med dina värderingar.

I ACT tränar man sin förmåga att se och känna sina tankar och känslor i stunden. Det finns olika sätt att förhålla sig till sina tankar och att distansera sig till dem, och se dem som just tankar och inte nödvändigtvis som sanningar. Att öva på att bli medveten om sina känslor, att möta dem och få syn på vad det är man behöver för att må bra och ta hand om sig själv är även en viktig del inom ACT. Ett sätt att öva upp denna förmåga är genom medveten närvaroträning.

I ACT tränar man sin förmåga att se och känna sina tankar och känslor i stunden. Det finns olika sätt att förhålla sig till sina tankar och att distansera sig till dem, och se dem som just tankar och inte nödvändigtvis som sanningar. Att öva på att bli medveten om sina känslor, att möta dem och få syn på vad det är man behöver för att må bra och ta hand om sig själv är även en viktig del inom ACT. Ett sätt att öva upp denna förmåga är genom medveten närvaroträning.

Att acceptera saker i tillvaron man inte kan kontrollera kan kännas svårt, men genom att öva på att acceptera att livet består av både med-och motgångar, så har en förändring påbörjats. Genom att träna på ökad acceptans förbättras förmågan att hantera jobbiga tankar, känslor och svårigheter vi möter i livet. En annan viktig del av ACT är att våga möta rädslor och obehag för att kunna närma sig det man tycker är värdefullt i livet och som man tidigare kanske undvikit. 

ACT används ofta som behandlingsmetod vid stressrelaterad problematik och utmattningssyndrom samt vid kronisk smärta.

Vilka steg vill du ta?

Vi har mottagning på Södermalm i Stockholm