INDIVIDUELL COACHING

I coachande samtal möts vi för att titta på vad som är viktigt för dig i livet och stämmer av hur mycket av det som finns med dig idag. Vad ger dig energi och vad vill du göra mer av? Hur vill du leva ditt liv? När du får syn på det som är viktigt för dig och vart du vill nå, hjälper det dig att navigera i tillvaron. I samtalen arbetar vi med att öka medvetenheten kring våra tankar och vad vi tänker om oss själva och situationer vi är med om – hur pratar jag med mig själv? Vilka tankar lägger jag min energi på under en dag? Vi tränar på att stärka din inre röst och ditt eget självledarskap.

Vi undersöker också vad som kan stå i vägen för dig i form av hindrande tankar eller andra hinder. Samt ser hur du kan ta steg i riktning mot det som är viktigt för dig.

Välkommen på ett första samtal där vi pratar igenom vad du vill ha hjälp med, hur vi kan arbeta tillsammans och lägger upp en plan för fortsatt samarbete. Du kanske vill ha hjälp att fatta ett beslut, få hjälp att hantera en stressig tillvaro eller oro, arbeta med en relation eller hitta sätt att uppleva mer mening och glädje i livet.

Boka tid

INDIVIDUELL COACHING

I coachande samtal möts vi för att titta på vad som är viktigt för dig i livet och stämmer av hur mycket av det som finns med dig idag. Vad ger dig energi och vad vill du göra mer av? Hur vill du leva ditt liv? När du får syn på det som är viktigt för dig och vart du vill nå, hjälper det dig att navigera i tillvaron. I samtalen arbetar vi med att öka medvetenheten kring våra tankar och vad vi tänker om oss själva och situationer vi är med om – hur pratar jag med mig själv? Vilka tankar lägger jag min energi på under en dag? Vi tränar på att stärka din inre röst och ditt eget självledarskap.

Vi undersöker också vad som kan stå i vägen för dig i form av hindrande tankar eller andra hinder. Samt ser hur du kan ta steg i riktning mot det som är viktigt för dig.

Välkommen på ett första samtal där vi pratar igenom vad du vill ha hjälp med, hur vi kan arbeta tillsammans och lägger upp en plan för fortsatt samarbete. Du kanske vill ha hjälp att fatta ett beslut, få hjälp att hantera en stressig tillvaro eller oro, arbeta med en relation eller hitta sätt att uppleva mer mening och glädje i livet.

Boka tid

KARRIÄRCOACHING

Känner du att du vill göra en förändring i livet, kanske ta nästa kliv i din karriär eller är du nyfiken på att byta bana? Med karriärcoaching träffas vi och undersöker vad som är viktigt för dig och vad som motiverar dig. Vi kartlägger dina styrkor och undersöker hinder. Vi hjälper dig formulera en plan och att ta konkreta steg i riktning mot det yrkesliv du önskar.

Boka tid

KARRIÄRCOACHING

Känner du att du vill göra en förändring i livet, kanske ta nästa kliv i din karriär eller är du nyfiken på att byta bana? Med karriärcoaching träffas vi och undersöker vad som är viktigt för dig och vad som motiverar dig. Vi kartlägger dina styrkor och undersöker hinder. Vi hjälper dig formulera en plan och att ta konkreta steg i riktning mot det yrkesliv du önskar.

Boka tid

COACHANDE SAMTAL PÅ ARBETSPLATSEN

Vi kommer till arbetsplatsen och träffar medarbetare för individuella, coachande samtal där vi ser till varje enskild individs situation och behov.

Vi kartlägger och samtalar om beteendemönster,  hinder och tankespärrar som hindrar närvaro, engagemang och välmående.

Vi arbetar med metoder som kan förbättra kommunikation och konflikthantering och fördjupa samarbeten.

Man kan boka enstaka samtal vid behov eller boka in återkommande besök om några timmar åt gången och erbjuda medarbetare att boka in sig på samtal.

Boka tid

GRUPPCOACHING

Vi arbetar med grupper som behöver stöd vad gäller:

  • Konflikthantering
  • Omorganisationer
  • Uppsägningar
Boka tid