Vi utformar kurser för företag som önskar ett hållbart och balanserat förhållande till arbetslivet och som vill skapa en bättre miljö för välmående, engagemang och stresshantering i organisationen. Vi erbjuder skräddarsydda kurser och workshops på er arbetsplats. Vi håller även kurser på engelska.

Vi utformar kurser för företag som önskar ett hållbart och balanserat förhållande till arbetslivet och som vill skapa en bättre miljö för välmående, engagemang och stresshantering i organisationen. Vi erbjuder skräddarsydda kurser och workshops på er arbetsplats. Vi håller även kurser på engelska.

ACT-KURS HANTERA STRESS OCH FRÄMJA HÄLSA

Genom företagsanpassad ACT-kurs hjälper vi organisationer att skapa långsiktiga och hållbara arbetsplatser. Kursen bygger på forskning och evidensbaserade metoder kring stress och välmående. Ni får konkreta verktyg för att hantera stress, skapa ett liv i bättre balans och ett ökat engagemang. Programmet är utvecklat av Fredrik Livheim, leg. psykolog och ACT utbildare,  och är en svensk omarbetning av “ACT at work”.

ACT-KURS HANTERA STRESS OCH FRÄMJA HÄLSA

Genom företagsanpassad ACT-kurs hjälper vi organisationer att skapa långsiktiga och hållbara arbetsplatser. Kursen bygger på forskning och evidensbaserade metoder kring stress och välmående. Ni får konkreta verktyg för att hantera stress, skapa ett liv i bättre balans och ett ökat engagemang. Programmet är utvecklat av Fredrik Livheim, leg. psykolog och ACT utbildare,  och är en svensk omarbetning av “ACT at work”.

FRÅGOR SOM VI ARBETAR MED:

  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i våra liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?

ACT på arbetsplatsen är en kurs som genomförs i grupp vid ett överenskommet antal tillfällen, totalt 12 timmar. Utbildningen blandar teori och upplevelsebaserade moment för att effektivt lära ut nya alternativa sätt att hantera stress, öka engagemang i livet och förbättra kommunikationsförmågan. Detaljerna skräddarsyr vi tillsammans för att ni ska få ut mesta möjliga av kursen.

Boka tid

FRÅGOR SOM VI ARBETAR MED:

  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i våra liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?

ACT på arbetsplatsen är en kurs som genomförs i grupp vid ett överenskommet antal tillfällen, totalt 12 timmar. Utbildningen blandar teori och upplevelsebaserade moment för att effektivt lära ut nya alternativa sätt att hantera stress, öka engagemang i livet och förbättra kommunikationsförmågan. Detaljerna skräddarsyr vi tillsammans för att ni ska få ut mesta möjliga av kursen.

Boka tid