Stress uppstår då våra krav och förväntningar blir större än vår förmåga att hantera dem. Samtidigt som tempot i vårt liv har ökat så försöker vi pressa in ännu fler saker att göra i vår vardag. Vi arbetar hårdare, snabbare och kanske till och med smartare men trots alla våra ansträngningar kan det vara svårt att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Ibland har vi autopiloten påslagen för att stundvis slippa känna eller tänka. Vi möts hela tiden av nya utmaningar och man kan ställa sig frågan om det är möjligt att hitta eller nå rätt balans?

Stress uppstår då våra krav och förväntningar blir större än vår förmåga att hantera dem. Samtidigt som tempot i vårt liv har ökat så försöker vi pressa in ännu fler saker att göra i vår vardag. Vi arbetar hårdare, snabbare och kanske till och med smartare men trots alla våra ansträngningar kan det vara svårt att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Ibland har vi autopiloten påslagen för att stundvis slippa känna eller tänka. Vi möts hela tiden av nya utmaningar och man kan ställa sig frågan om det är möjligt att hitta eller nå rätt balans?

Genom att arbeta förebyggande kan vi stärka vårt mentala immunförsvar. Vi tittar på balansen i ditt liv och tränar på att prioritera aktiviteter som ger återhämtning och näring. Du får hjälp att lära dig att känna igen tecken på stress och verktyg för att kunna göra förändringar som minskar din upplevda stress. Det handlar även om att hantera tankar, öva på acceptans och att träna på självmedkänsla.

Genom att arbeta förebyggande kan vi stärka vårt mentala immunförsvar. Vi tittar på balansen i ditt liv och tränar på att prioritera aktiviteter som ger återhämtning och näring. Du får hjälp att lära dig att känna igen tecken på stress och verktyg för att kunna göra förändringar som minskar din upplevda stress. Det handlar även om att hantera tankar, öva på acceptans och att träna på självmedkänsla.

Vi använder olika metoder som inte bara går ut på att hantera stress, utan också hjälper dig att uppleva mindre stress i livet.

Några av dessa metoder kan användas enskilt eller kombineras utifrån behov.

KBT/ACT som stresshantering

Med verktyg och metoder från KBT/ACT kan du träna upp din förmåga att hantera stress och också få redskap som gör att du kan aktivera ditt trygghetssystem och därmed ge kroppen tillfälle till lugn och ro. Du får också hjälp att skapa en tillvaro med plats för återhämtning. Ofta skapar våra tankar kring en situation extra stress. En utmanande arbetsuppgift kan skapa extra stress om du har många negativa tankar kring uppgiften. Genom att träna på att bli medveten om dessa tankar, kan du skapa distans till dem och själv välja vilka tankar som är hjälpsamma eller inte.

Boka tid

Mindfulness som stresshantering

Det är sällan stressen i sig som är problemet utan bristen på återhämtning. När vi varvar ner klargörs ofta vad som verkligen betyder något för oss vilket ger oss förutsättningar att leva det liv vi önskar. Genom mindfulnessträning kan vi öka fokus, arbetsminne, uthållighet och produktivitet och samtidigt öka förmågan att känna glädje, empati och ökat välbefinnande. I praktiken innebär det att vi gör olika övningar för att förbättra koncentration och uppmärksamhet så att vi får större möjlighet att påverka det som händer både i vårt inre och runt omkring oss. Vi övar på att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet utifrån ett förhållningssätt som innefattar acceptans, respekt och vänlighet både mot oss själva och andra. Utifrån dessa kvalitéer blir det lättare att växa och utvecklas på ett medvetet sätt.

Några av de övningar vi jobbar med i mindfulness är, kroppsscanning, medveten andning, mindful yoga och sittande meditation.

Boka tid

MediYoga som stresshantering

MediYoga (Medicinsk Yoga) är en lugn terapeutisk yogaform med kraftfulla effekter som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nervsystem. Specifika rörelser och andningsövningar ger läkning och återhämtning vid stressrelaterade symptom och utmattningssyndrom. MediYoga används idag på 280 vårdcentraler och sjukhus i Sverige och är ett verksamt komplement till samtal i en stressbehandling. MediYoga går även att boka som kurs.

Boka tid

Yinyoga som stresshantering

Många studier har visat att stress reducerar vår förmåga att prioritera och fatta beslut. Vi fungerar helt enkelt bättre när vi är i balans. Att ta en liten stunds ”time-out” från vardagen på yoga-mattan ger dig tid till återhämtning för både kropp och sinne. Du lär dig också att känna igen signaler på stress i din kropp, genom att du successivt blir mer kroppsmedveten. När du lägger märke till signaler på stress kan du välja att stanna upp och stödja dig själv på ett mer medvetet sätt. När kroppen får stillhet under längre tid i varje position hinner vi komma in i långsamma och djupa andetag med magen och ditt lugn-och-ro-system får möjlighet att aktiveras. Det hjälper ditt nervsystem att skifta från aktivt (sympatiska nervsystemet) till lugn-och-ro (parasympatiska nervsystemet).

Boka tid