Vi anpassar metoden utifrån din problematik och behov, vilket innebär att varje KBT-terapi är unik även om vissa grundprinciper används.

Under första samtalet pratar vi om vad du vill ha hjälp med, hur vi kan arbeta vidare tillsammans och lägger upp en plan för fortsatt samarbete. Vi utforskar tillsammans olika situationer för att öka medvetenheten om dina mönster (tankar, känslor, beteenden, kroppsliga signaler och reaktioner). Även tidigare livshändelser kan vara betydelsefulla för att förstå de aktuella besvären. Genom att analysera orsak och verkan söker utforskar vi tillsammans hur just du möter dina olika svårigheter och om det är en fungerande strategi eller inte. Nästa steg är att finna alternativa sätt som sedan övas. Övningarna och arbetssätt anpassas till problematik men också dina egna önskemål. Som klient kan du exempelvis få:

 • skriva ner när olika problematiska situationer uppkommer i din vardag. Det kan bli en form av dagbok över tankar, känslor och beteenden som uppstår i olika situationer.
 • att uppmärksamma när och i vilka sammanhang negativa och värderande tankar uppkommer.

Dessa händelser tas sedan med in i samtalen där vi tillsammans analyserar vad som hänt.

Vi anpassar metoden utifrån din problematik och behov, vilket innebär att varje KBT-terapi är unik även om vissa grundprinciper används.

Under första samtalet pratar vi om vad du vill ha hjälp med, hur vi kan arbeta vidare tillsammans och lägger upp en plan för fortsatt samarbete. Vi utforskar tillsammans olika situationer för att öka medvetenheten om dina mönster (tankar, känslor, beteenden, kroppsliga signaler och reaktioner). Även tidigare livshändelser kan vara betydelsefulla för att förstå de aktuella besvären. Genom att analysera orsak och verkan söker utforskar vi tillsammans hur just du möter dina olika svårigheter och om det är en fungerande strategi eller inte. Nästa steg är att finna alternativa sätt som sedan övas. Övningarna och arbetssätt anpassas till problematik men också dina egna önskemål. Som klient kan du exempelvis få:

 • skriva ner när olika problematiska situationer uppkommer i din vardag. Det kan bli en form av dagbok över tankar, känslor och beteenden som uppstår i olika situationer.
 • att uppmärksamma när och i vilka sammanhang negativa och värderande tankar uppkommer.

Dessa händelser tas sedan med in i samtalen där vi tillsammans analyserar vad som hänt.

Andra övningar kan vara att arbeta med att möta det som du undviker (exponeringsövning) och öva på att hantera de situationer och känslor du tycker är obehagliga. Det kan exempelvis ske genom

 • att öva i en trygg miljö i terapirummet
 • att öva tillsammans med terapeuten i verklig miljö ex. på tunnelbana
 • att öva på egen hand och successivt öka svårighetsgraden

Det kan också vara frågan om att träna på nya beteenden i relation till andra människor. Det kan exempelvis vara frågan om att våga ta plats och framföra sina önskemål eller behov eller säga nej. Här kan det vara aktuellt att exempelvis arbeta med:

 • olika former av rollspel i terapirummet
 • hemuppgifter med övningar av stegvist ökad svårighetsgrad

Andra övningar kan vara att arbeta med att möta det som du undviker (exponeringsövning) och öva på att hantera de situationer och känslor du tycker är obehagliga. Det kan exempelvis ske genom

 • att öva i en trygg miljö i terapirummet
 • att öva tillsammans med terapeuten i verklig miljö ex. på tunnelbana
 • att öva på egen hand och successivt öka svårighetsgraden

Det kan också vara frågan om att träna på nya beteenden i relation till andra människor. Det kan exempelvis vara frågan om att våga ta plats och framföra sina önskemål eller behov eller säga nej. Här kan det vara aktuellt att exempelvis arbeta med:

 • olika former av rollspel i terapirummet
 • hemuppgifter med övningar av stegvist ökad svårighetsgrad

Samtalen kombineras ofta med olika former av avslappning, exempelvis andningsövningar eftersom det bidrar till att  kroppens stress- och orosystem (sympatiska nervsystemet) lugnas.

Avslappningstekniker och hemuppgifter används som vanliga inslag för att terapin ska få långsiktig effekt i ditt liv. Mot slutet av behandlingen gör vi en plan för hur du kan jobba vidare på egen hand.

För att samtalsterapi ska bli givande är det viktigt att du ska känna dig trygg men också att du blir sedd och lyssnad på. Om du vill ändra på något eller byta terapeut hoppas vi att du säger till. Vi passar olika bra ihop med olika personer och du kan alltid avbryta terapin eller byta terapeut.

Vi erbjuder även all terapi och coaching via telefon och digitalt.

Boka tid

Samtalen kombineras ofta med olika former av avslappning, exempelvis andningsövningar eftersom det bidrar till att  kroppens stress- och orosystem (sympatiska nervsystemet) lugnas.

Avslappningstekniker och hemuppgifter används som vanliga inslag för att terapin ska få långsiktig effekt i ditt liv. Mot slutet av behandlingen gör vi en plan för hur du kan jobba vidare på egen hand.

För att samtalsterapi ska bli givande är det viktigt att du ska känna dig trygg men också att du blir sedd och lyssnad på. Om du vill ändra på något eller byta terapeut hoppas vi att du säger till. Vi passar olika bra ihop med olika personer och du kan alltid avbryta terapin eller byta terapeut.

Vi erbjuder även all terapi och coaching via telefon och digitalt.

Boka tid