I Kognitiv beteendeterapi, KBT, ligger fokus både på att förbättra den nuvarande situationen och att arbeta med förändringar som är framåtriktande.

“Att gå i terapi kan beskrivas som en inre upptäcktsresa som ger dig både nya insikter och sätt att se på dig själv .”

Samtalsterapi ökar medvetenheten om dina känslor, tanke- och beteendemönster och ger dig möjligheten till medvetna val. Du får hjälp med att synliggöra det som är viktigt för dig, hantera motgångar och rädslor och att hitta glädje och engagemang i livet.

I Kognitiv beteendeterapi, KBT, ligger fokus både på att förbättra den nuvarande situationen och att arbeta med förändringar som är framåtriktande.

“Att gå i terapi kan beskrivas som en inre upptäcktsresa som ger dig både nya insikter och sätt att se på dig själv .”

Samtalsterapi ökar medvetenheten om dina känslor, tanke- och beteendemönster och ger dig möjligheten till medvetna val. Du får hjälp med att synliggöra det som är viktigt för dig, hantera motgångar och rädslor och att hitta glädje och engagemang i livet.

Orsaken till att söka stöd kan vara många. Det kan vara något som oroar, stressar eller på annat sätt besvärar dig . Kanske har du svårt att få ordning på dina tankar och behöver hjälp att sortera, men även att  förstå dina känslor och beteenden. Du kanske behöver hjälp med att:

 • hantera en stressig tillvaro
 • ta steg i en ny riktning
 • hantera oro och ångest
 • hantera panikattacker
 • hantera tvångstankar eller tvångsbeteenden
 • arbeta med att stärka självkänslan
 • hantera ilska eller sorg
 • fatta ett beslut
 • arbeta  med en relation
 • hitta sätt att uppleva mer mening och glädje i livet

Orsaken till att söka stöd kan vara många. Det kan vara något som oroar, stressar eller på annat sätt besvärar dig . Kanske har du svårt att få ordning på dina tankar och behöver hjälp att sortera, men även att  förstå dina känslor och beteenden. Du kanske behöver hjälp med att:

 • hantera en stressig tillvaro
 • ta steg i en ny riktning
 • hantera oro och ångest
 • hantera panikattacker
 • hantera tvångstankar eller tvångsbeteenden
 • arbeta med att stärka självkänslan
 • hantera ilska eller sorg
 • fatta ett beslut
 • arbeta  med en relation
 • hitta sätt att uppleva mer mening och glädje i livet

Vi anpassar arbetsmetoden utifrån din problematik och behov, vilket gör att varje KBT-terapi är unik även om vissa grundprinciper används. KBT bygger på evidensbaserade metoder, vilket innebär att de är vetenskapligt framtagna och beprövade. Tillgång till fungerande metoder skapar en ram för det gemensamma arbetet i en terapi.

Under första samtalet pratar vi om vad du vill ha hjälp med, hur vi kan arbeta vidare tillsammans samt lägger upp en plan för fortsatt samarbete. Vi utforskar tillsammans olika situationer för att öka medvetenheten kring dina mönster (tankar, känslor, beteenden, kroppsliga signaler och reaktioner). Även tidigare livshändelser kan vara betydelsefulla för att förstå de aktuella besvären. Genom att analysera orsak och verkan söker vi information om hur just du möter dina olika svårigheter och om det är en fungerande strategi eller inte.  Nästa steg är att identifiera alternativa strategier som övas. Mot slutet av behandlingen gör vi en plan för hur du kan jobba vidare på egen hand.

Boka tid

Vi anpassar arbetsmetoden utifrån din problematik och behov, vilket gör att varje KBT-terapi är unik även om vissa grundprinciper används. KBT bygger på evidensbaserade metoder, vilket innebär att de är vetenskapligt framtagna och beprövade. Tillgång till fungerande metoder skapar en ram för det gemensamma arbetet i en terapi.

Under första samtalet pratar vi om vad du vill ha hjälp med, hur vi kan arbeta vidare tillsammans samt lägger upp en plan för fortsatt samarbete. Vi utforskar tillsammans olika situationer för att öka medvetenheten kring dina mönster (tankar, känslor, beteenden, kroppsliga signaler och reaktioner). Även tidigare livshändelser kan vara betydelsefulla för att förstå de aktuella besvären. Genom att analysera orsak och verkan söker vi information om hur just du möter dina olika svårigheter och om det är en fungerande strategi eller inte.  Nästa steg är att identifiera alternativa strategier som övas. Mot slutet av behandlingen gör vi en plan för hur du kan jobba vidare på egen hand.

Boka tid

PAR-OCH FAMILJETERAPI

Våra nära relationer är viktiga för oss, och när vi upplever att dessa hamnar i gungning av en eller annan anledning kan vi känna både obehag, oro, rädsla och sorg. I dag söker inte bara par som står inför en separation eller skilsmässa parterapi, utan ofta vill man ha hjälp med att utveckla sin relation till sin partner och till sig själv för att må bättre i förhållandet. Det kan t.ex. handla om att öka förståelsen för varandra, hitta fungerande sätt att kommunicera eller våga uttrycka sina behov. Vissa par vill ha hjälp med konflikthantering eller prata om hur de ska få livspusslet att gå ihop, eller att lust till intimitet försvunnit.

PAR-OCH FAMILJETERAPI

Våra nära relationer är viktiga för oss, och när vi upplever att dessa hamnar i gungning av en eller annan anledning kan vi känna både obehag, oro, rädsla och sorg. I dag söker inte bara par som står inför en separation eller skilsmässa parterapi, utan ofta vill man ha hjälp med att utveckla sin relation till sin partner och till sig själv för att må bättre i förhållandet. Det kan t.ex. handla om att öka förståelsen för varandra, hitta fungerande sätt att kommunicera eller våga uttrycka sina behov. Vissa par vill ha hjälp med konflikthantering eller prata om hur de ska få livspusslet att gå ihop, eller att lust till intimitet försvunnit.

Skälen till att gå i parterapi är lika många om det finns par, men nedan följer några vanligt förekommande anledningar:

 • Vi bråkar hela tiden, eller vi bråkar inför barnen
 • Vi är oense om barnuppfostran
 • Min partner vill skiljas, men jag vill inte
 • Vi är oense om vi ska skaffa barn eller var vi ska bo
 • Jag eller min partner är kontrollerande, svartsjuk eller våldsam
 • Jag känner mig inte sedd och uppskattad av min partner
 • Jag har svårt att förmedla hur jag känner till min partner och blir missförstådd
 • Vi har tappat bort vårt ”vi”, nu är vi bara föräldrar
 • Brist på sex och sexlust
 • Vårt barn mår dåligt och vi är ständigt oroliga
 • Otrohet eller misstro
 • Min partners förälder lägger sig i vårt liv
 • Svårigheter med relationerna i bonusfamiljen
 • Jag eller min partner har en missbruksproblematik
 • Vi går igenom en kris eller en stor förändring i livet. T.ex. otrohet, dödsfall, tillökning, flytt.

Skälen till att gå i parterapi är lika många om det finns par, men nedan följer några vanligt förekommande anledningar:

 • Vi bråkar hela tiden, eller vi bråkar inför barnen
 • Vi är oense om barnuppfostran
 • Min partner vill skiljas, men jag vill inte
 • Vi är oense om vi ska skaffa barn eller var vi ska bo
 • Jag eller min partner är kontrollerande, svartsjuk eller våldsam
 • Jag känner mig inte sedd och uppskattad av min partner
 • Jag har svårt att förmedla hur jag känner till min partner och blir missförstådd
 • Vi har tappat bort vårt ”vi”, nu är vi bara föräldrar
 • Brist på sex och sexlust
 • Vårt barn mår dåligt och vi är ständigt oroliga
 • Otrohet eller misstro
 • Min partners förälder lägger sig i vårt liv
 • Svårigheter med relationerna i bonusfamiljen
 • Jag eller min partner har en missbruksproblematik
 • Vi går igenom en kris eller en stor förändring i livet. T.ex. otrohet, dödsfall, tillökning, flytt.

Att vi någon gång under livet upplever att våra relationer ”trasslar” är förmodligen mer regel än undantag. Det är svårt att leva tillsammans som par och familj, oavsett om det är i en kärnfamilj, stjärnfamilj eller bonusfamilj. I en par-eller familjeterapi arbetar vi systemteoretiskt, vilket kan liknas med att paret eller familjen utgör ett system där alla är beroende av varandra och påverkas av varandra. Alla delarna av ett systemet, dvs paret eller familjen, måste därför vara delaktiga i en förändring. Ibland kan familjeterapi även handla om att reda ut konflikter eller missförstånd i en familj som inte längre bor under samma tak, t.ex. vuxna barn och deras föräldrar eller syskon. Systemisk par- och familjeterapi har visat sig vara en särskilt effektiv metod vid relationsproblem, vid känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn och ungdomar samt vid missbruk och våld inom familjen.

Under samtalet får var och en i familjen/paret, berätta varför hen anser att de är där och vilken förändring hen skulle vilja se. Alla parter får också uttala vad de tror är orsaken till problemet och komma med förslag på lösningar. Det är viktigt att alla känner sig lyssnade på och delaktiga i det som händer i terapirummet och inom familjen/parrelationen.

Boka tid

Att vi någon gång under livet upplever att våra relationer ”trasslar” är förmodligen mer regel än undantag. Det är svårt att leva tillsammans som par och familj, oavsett om det är i en kärnfamilj, stjärnfamilj eller bonusfamilj. I en par-eller familjeterapi arbetar vi systemteoretiskt, vilket kan liknas med att paret eller familjen utgör ett system där alla är beroende av varandra och påverkas av varandra. Alla delarna av ett systemet, dvs paret eller familjen, måste därför vara delaktiga i en förändring. Ibland kan familjeterapi även handla om att reda ut konflikter eller missförstånd i en familj som inte längre bor under samma tak, t.ex. vuxna barn och deras föräldrar eller syskon. Systemisk par- och familjeterapi har visat sig vara en särskilt effektiv metod vid relationsproblem, vid känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn och ungdomar samt vid missbruk och våld inom familjen.

Under samtalet får var och en i familjen/paret, berätta varför hen anser att de är där och vilken förändring hen skulle vilja se. Alla parter får också uttala vad de tror är orsaken till problemet och komma med förslag på lösningar. Det är viktigt att alla känner sig lyssnade på och delaktiga i det som händer i terapirummet och inom familjen/parrelationen.

Boka tid

WALK & TALK

I ett walk & talk-möte träffas vi och har vårt samtal under en promenad. På så sätt kombineras hälsofrämjande aktivitet med ett samtal. Genom att vara ute och röra på sig aktiveras även kreativiteten och kan underlätta för dig att se saker från nya perspektiv.

Vi kommer till din arbetsplats eller träffas på annan plats enligt överenskommelse.

Boka tid