Om oss

Vi erbjuder samtalsterapi (både individuellt och för par och familjer), coaching, workshops och utbildningar för personlig utveckling i privatlivet och på arbetsplatsen.

Vår utgångspunkt är att vi människor, givet de förutsättningar som råder, gör så gott vi kan. Vi är alla unika och våra livserfarenheter påverkar oss på olika sätt, och därför skiljer sig även våra sätt att hantera livets faser och svårigheter.

Vår övertygelse är att vi har potential att skapa det liv vi vill leva. Ibland kan det kännas svårt att nå dit på egen hand och då kan hjälp i form av samtalsstöd och vägledning ge både ökad kunskap, medvetenhet och förståelse om oss själva och för hur vi reagerar i olika situationer.

Vårt fokus är att bidra till att du som söker dig till oss ska få den adekvata hjälp du behöver samt att du ska må så bra som möjligt i dina relationer, på ditt arbete och i livet i stort. I samtalen utgår vi från dina önskemål och behov och anpassar våra arbetsmetoder därefter.

Vi arbetar bl.a. med

 • Stress, utmattning och prestationsångest
 • Oro och ångest
 • Självkänsla
 • Hantering av motgångar och förändringar
 • Livskris och vägval
 • Fobier och rädslor
 • Depression och nedstämdhet
 • Personlig utveckling och inre ledarskap
 • Social fobi
 • Kronisk smärta
 • Sömnsvårigheter
 • Relationsproblem
 • Separationer
 • Sorg
 • Beroende och medberoendeproblematik
 • Par- och familjeterapi
 • Destruktiv livsstil

Vi praktiserar tystnadsplikt och har regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut.

SAMTALSTERAPEUTER

Lotta Karle

Utgångspunkten i vårt samtal är din berättelse och vi utforskar tillsammans dina önskemål och behov. Jag arbetar framåtriktat men för att förstå dina problem kan det ibland även vara värdefullt att titta bakåt i tiden. Med stöd, reflektion och ökad medvetenhet om tankar, känslor och beteendemönster skapar vi tillsammans möjlighet till medvetna val och förändring. Du får redskap och verktyg som möjliggör en långsiktig och hållbar förändring.

Som diplomerad samtalsterapeut (KBT, steg 1) arbetar jag med individ, par eller grupp. Jag har examen från den fyraåriga organisationslinjen vid Gestaltakademin i Skandinavien, en akademisk bakgrund som nationalekonom och lång erfarenhet av arbete i olika roller inom statsförvaltningen. Jag har bl.a. arbetat med organisations- och verksamhetsutveckling, ledar- och grupputveckling men också som coach och individuellt krisstöd samt konflikthantering.

Monika Rodgers

Som samtalsterapeut och coach möter jag dig med engagemang, närvaro och stort hjärta, och gör allt för att skapa en trygg plats för dig att växa i. Många gånger har vi glömt bort förmågan att lyssna på oss själva, vad vi önskar och vad vi behöver. Negativa tankar kan ta över vår tillvaro och hålla oss tillbaka. Genom att stanna upp en stund i reflekterande samtal får du syn på invanda mönster och kan välja nya, hjälpsamma beteenden. Du lär känna dig själv och vad du behöver för att må bra och kan leva det liv som känns rätt för just dig.

Jag har mångårig erfarenhet av inre utveckling, självledarskap och kommunikation, och har tidigare arbetat inom marknadsföring och försäljning på företag i Sverige och i USA.

Jag är utbildad KBT terapeut steg 1, certifierad ICF coach, civilekonom och har påbyggnadsutbildningar inom utvecklingspsykologi, ACT, positiv psykologi och storycoaching.

Jag erbjuder också samtal på engelska.

Therese Uppsäll

Jag är en engagerad samtalsterapeut som möter dig utifrån dina behov med intresse och empati! När livet på olika sätt utmanar oss är det lätt att fastna i problematiska mönster av tankar, känslor och beteenden. Då kan jag vara den medmänniska som lyssnar och hjälper dig att förstå skillnaden mellan hur du har det och hur du skulle vilja ha det. Tillsammans undersöker vi vilka verktyg som hjälper dig att hitta en bättre balans och mer av det liv du längtar efter. Jag lägger jag stor vikt vid att skapa en tillitsfull relation och en positiv atmosfär där det är tryggt och möjligt för dig att utvecklas och förändras.

Jag är utbildad samtalsterapeut KBT-steg 1 och ACT gruppledare och har vidareutbildning inom flera olika metoder för att kunna anpassa terapin till vad du som klient behöver. Jag har 14 års erfarenhet av samtalet som verktyg för att hjälpa, stödja och vägleda ungdomar och vuxna i problematiska situationer och konflikter. Jag har även arbetat inom psykiatrisk vård, samt som arbetscoach för personer med utmattningsproblematik och kronisk smärta. Jag har en magisterexamen i kommunikation, logistik och ekonomi.

Anna Barve

Min förhoppning är att du ska känna förtroende att berätta din historia. Vissa gånger sträcker den sig bakåt i tiden, kanske till din barndom, och andra gånger kan det handla om något som skedde i förra veckan. Ibland upplevs problematiken som ett allmänt ”skav” i livet eller en längtan efter förändring. Tillsammans utforskar vi tankar, känslor, beteenden och konsekvenser, och med nya insikter och större självförståelse hoppas jag att du utvecklas i den riktning du önskar. Jag är diplomerad samtalsterapeut (steg 1) med KBT-inriktning och har grundläggande utbildning i par-och familjeterapi. I mitt tidigare yrke som tv-journalist arbetade jag i 16 år med djupintervjuer i relationella ämnen, och 2010 skrev jag boken K​ysst av spriten – berättelser om alkohol och relationer (Gothia), om missbruk och medberoende.

Jag är diplomerad MediYoga-coach med inriktning på stress, utmattning och återhämtning, så vid stressrelaterad problematik finns möjlighet att kombinera terapisamtal med gynnsamma andnings-och yogaövningar. Jag tar även emot par och erbjuder samtal via telefon och videolänk vid behov.